BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
informacja publiczna / Wniosek o udostępnienie informacji
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek. 

Wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście do Biura Promocji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (ul. Chodkiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00), przesłać pocztą (adres: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz) lub faxem nr (0-52) 341 91 42.


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

data udostępnienia: 2004-11-09 10:54:41
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:49:43

Wersja do druku     Wniosek do pobrania

HISTORIA
Zobacz Osoba Data
udostępniony data udostępnienia: 2004-11-09 10:54:41
zmieniony data zmiany: 2004-11-09 10:55:41
zmieniony data zmiany: 2004-11-09 10:56:16
zmieniony data zmiany: 2004-11-09 10:56:41
zmieniony data zmiany: 2004-11-09 10:57:58
zmieniony data zmiany: 2004-11-09 10:58:31
zmieniony data zmiany: 2006-09-06 08:38:21
zmieniony data zmiany: 2006-09-06 08:55:40
zmieniony data zmiany: 2012-06-25 13:05:45
zmieniony data zmiany: 2012-06-25 13:05:59
zmieniony data zmiany: 2012-09-18 09:49:33
zmieniony data zmiany: 2012-09-18 09:49:43