BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
AKty prawne / Regulamin studiów
Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Regulamin studiów uchwalono na posiedzeniu Senatu w dniu 20 kwietnia 2017 -
Uchwała Senatu Nr 65/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.
data utworzenia: 2017-05-10
data udostępnienia: 1970-02-14 08:44:46
data ostatniej zmiany: 1970-02-14 08:46:01

Wersja do druku     pobierz plik

HISTORIA
Zobacz Osoba Data
udostępniony data udostępnienia: 1970-02-14 08:44:46
zmieniony data zmiany: 1970-02-14 08:46:01