BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
Uczelnia / Wykaz jednostek organizacyjnych
Archiwum

Ogólny schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Zarządzenie Nr 50/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej UKW
data utworzenia: 2014-04-04
data udostępnienia: 2014-04-04 13:34:11
 pobierz plik

Wykaz jednostek organizacyjnych UKW
Ogólny schemat struktury organizacyjnej UKW :
- schemat organizacyjny podstawowych jednostek organizacyjnych UKW;
- schemat organizacyjny administracji ogólnej, centralnej, pozostałych jednostek UKW
data utworzenia: 2013-10-14
data udostępnienia: 2013-10-14 12:32:33
data ostatniej zmiany: 2013-10-14 12:33:55
 pobierz plik

Jednostki organizacyjne UKW
Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych UKW
oraz podległych Instytutów i Katedr
według stanu na dzień 1.10.2011 roku
data utworzenia: 2011-10-01
data udostępnienia: 2011-10-26 19:40:58
 plik do pobrania

Wykaz organów jednoosobowych, jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
data utworzenia: 03-09-2007
data udostępnienia: 2007-09-05 14:28:07
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:24:05
 pobierz plik

Wykaz organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
data utworzenia: 2005-11-28
data udostępnienia: 2005-11-28 13:58:42
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:24:51
 pobierz plik

 [1] [2] >>