BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
Uczelnia / Senat
Archiwum

Skład Senatu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w kadencji 2012-2016
data utworzenia: 31.10.12
data udostępnienia: 2012-10-31 11:07:22
 pobierz plik

Skład Senatu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w kadencji 2012-2016
data utworzenia: 11.09.12
data udostępnienia: 2012-09-11 11:32:36
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:35:58
 pobierz plik

Skład Senatu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w kadencja 2008-2012
data udostępnienia: 2011-01-18 12:13:39
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:36:32
 pobierz plik

Skład Senatu
Uniwersytetu Kazimierza Wilekiego w kadencji 2006-2008
data utworzenia: 2006-09-18
data udostępnienia: 2006-09-18 14:22:59
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:37:24
 skład senatu

Skład Senatu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w kadencji 2005-2006
data utworzenia: 2005-09-01
data udostępnienia: 2005-09-02 12:08:22
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:37:52
 pobierz plik