BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
Uczelnia / Kontrola zarządcza
Archiwum

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2015
data udostępnienia: 2016-09-12 13:36:37
 plik do pobrania

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2014
data udostępnienia: 2015-10-05 14:22:02
 plik do pobrania

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2013
data udostępnienia: 2015-09-21 21:40:32
 plik do pobrania

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2012
data udostępnienia: 2013-03-27 18:04:16
 plik do pobrania

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok 2011
data udostępnienia: 2013-01-30 08:52:19
 plik do pobrania

 [1] [2] >>