BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
Uczelnia / Majątek uczelni
Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2015
data udostępnienia: 2016-06-01 15:12:53
data ostatniej zmiany: 2016-06-01 15:28:39
 dokument do pobrania

Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2014
data udostępnienia: 2015-07-21 13:35:51
 dokument do pobrania

Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2013
data udostępnienia: 2014-05-13 01:36:45
 dokument do pobrania

Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2012
data udostępnienia: 2013-06-05 07:42:03
 dokument do pobrania

Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2011
data udostępnienia: 2012-05-31 10:11:04
data ostatniej zmiany: 2012-05-31 10:26:25
 dokument do pobrania

 [1] [2] >>

Archiwum