BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
AKty prawne / Statut
zmiana Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Senat przyjął zmiany do Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017r. - Uchwała Senatu Nr 63/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.
data utworzenia: 2017-05-10
data udostępnienia: 1970-02-14 08:57:45
 pobierz plik

Archiwum