BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
AKty prawne / Statut
Archiwum

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 125/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
data udostępnienia: 2015-09-06 20:44:20
data ostatniej zmiany: 2015-09-06 20:45:46
 pobierz plik

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zarządzenie Nr 14/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
data utworzenia: 2013-10-30
data udostępnienia: 2013-11-21 14:26:06
 jednolity tekst statutu

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wprowadzony Zarządzeniem Nr 54/2011/2012 Rektora UKW z dnia 30 marca 2012
data udostępnienia: 2012-10-30 20:25:29
data ostatniej zmiany: 2012-10-30 20:33:50
 plik do pobrania

Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Jednolity tekst Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2012 roku
data utworzenia: 2011-01-26
data udostępnienia: 2012-02-08 10:28:09
data ostatniej zmiany: 2012-02-08 11:57:58
 plik do pobrania

Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tekst ujednolicony
data utworzenia: 2011-01-20
data udostępnienia: 2011-07-12 11:45:48
data ostatniej zmiany: 2011-11-20 19:33:39
 plik do pobrania

 [1] [2] >>