BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
AKty prawne / Regulamin organizacyjny
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2013
data utworzenia: 2013-10-04
data udostępnienia: 2013-10-04 14:09:00
data ostatniej zmiany: 2013-10-12 13:55:42
 pobierz plik

Archiwum