BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
AKty prawne / Regulamin organizacyjny
Archiwum

Zmiany w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2007 roku w regulaminie organizacyjnym dokonano zmian. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2007.
data utworzenia: 17.04.07
data udostępnienia: 2007-04-18 14:20:46
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:42:22
 dokument do pobrania

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wilekiego
Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 39/2005/2006 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 marca 2006 roku i obowiązuje od 1 kwietnia 2006
data utworzenia: 20-04-06
data udostępnienia: 2006-04-21 14:23:03
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:42:49
 dokument do pobrania