BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
AKty prawne / Regulamin studiów
Archiwum

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
tekst jednolity, wprowadzony Zarządzeniem Nr 67/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 kwietnia 2014r.
data utworzenia: 2014-05-13
data udostępnienia: 2014-05-13 10:48:20
data ostatniej zmiany: 2014-05-13 10:50:03
 pobierz plik

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
załącznik do Zarządzenia Nr 132/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 września 2013r.
data udostępnienia: 2013-11-28 14:29:47
data ostatniej zmiany: 2013-11-28 14:31:07
 pobierz plik

Regulamin studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
tekst jednolity, wprowadzony Zarządzeniem 113/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013r.
data utworzenia: 2013-10-04
data udostępnienia: 2013-10-04 14:00:54
data ostatniej zmiany: 2013-10-04 14:03:32
 pobierz plik

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2011/2012 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2012
data utworzenia: 2012-06-28
data udostępnienia: 2012-09-18 09:55:52
 pobierz plik

Regulamin studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Tekst jednolity, załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2012
data utworzenia: 2012-07-10
data udostępnienia: 2012-09-18 09:53:57
data ostatniej zmiany: 2012-09-18 09:54:19
 pobierz plik

 [1] [2] >>