BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
Uczelnia / Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
Współpraca naukowa z zagranicą
Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.
data udostępnienia: 2012-12-25 11:38:23
 pobierz plik

Działalność jednostek ogólnouczelnianych
Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.
data udostępnienia: 2012-12-25 11:38:11
 pobierz plik

Działalność jednostek międzywydziałowych
Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.
data udostępnienia: 2012-12-25 11:36:25
 pobierz plik

Inne jednostki
Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.
data udostępnienia: 2012-12-25 11:32:42
 pobierz plik

Rozwój i promocja
Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.
data udostępnienia: 2012-12-25 11:30:08
data ostatniej zmiany: 2012-12-27 21:20:28
 pobierz plik

<< [1] [2] [3] >>

Archiwum