BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
Uczelnia / Majątek uczelni
Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2010
data udostępnienia: 2011-04-20 14:52:13
data ostatniej zmiany: 2011-10-18 09:07:37
 dokument do pobrania

Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2009
data utworzenia: 01-06-10
data udostępnienia: 2010-06-10 12:30:02
data ostatniej zmiany: 2010-07-05 10:42:49
 pobierz plik

Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2008
data udostępnienia: 2009-08-24 13:57:06
data ostatniej zmiany: 2010-07-05 10:43:13
 pobierz plik

Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2007
data utworzenia: 2008-03-03
data udostępnienia: 2008-08-26 21:40:05
data ostatniej zmiany: 2010-07-05 10:44:56
 dokument do pobrania

Bilans Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dzień 31 grudnia 2006
data utworzenia: 30.03.07
data udostępnienia: 2007-04-18 10:21:29
data ostatniej zmiany: 2010-07-05 10:45:22
 dokument do pobrania

<< [1] [2]  

Archiwum