Uczelnia / Władze dziekańskie
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr hab. Radosław Krajewski, prof nadzw.
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel. (48 52)32 36 738
e-mail sekretariatwains@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Humanistycznego
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 322 03 55, fax: (48 52) 322 03 55
e-mail: wydzhum@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Ewa Zwolińska
Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 341 93 14, fax: (48 52) 360 83 86
e-mail: psychped@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki
dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof nadzw.
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 32 36 700
e-mail: dzwmfit@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
prof. dr hab. Zygmunt Babiński
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel. (48 52)32 36 753
e-mail magdao@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych
dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw.
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel. (48 52)32 36 728
e-mail sekretariat.wnp@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Bernard Mendlik,
Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 341 92 75
e-mail: bmendlik@ukw.edu.pl