Uczelnia / Władze administracyjne
Kanclerz UKW
mgr Renata Malak
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 34 19 239, 341 34 64, fax: (48 52) 360 82 06
e-mail kanclerz@ukw.edu.pl

Z-ca kanclerza UKW
mgr Mariola Majorkowska
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 34 19 239, 341 34 64, fax: (48 52) 360 82 06
e-mail kanclerz@ukw.edu.pl

KWESTOR UKW
mgr Renata Stefaniak
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 341 92 06
e-mail kwestor@ukw.edu.pl