BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
informacja publiczna / Zamówienia publiczne
Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego postępowań dotyczących zamówień publicznych można znaleźć na stronie głównej uczelni w dziale Zamówienia publiczne.

---

Informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej w Starej Rzece. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: informacja o wyborze oferty.


Wersja do druku