informacja publiczna / Zamówienia publiczne
Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego postępowań dotyczących zamówień publicznych można znaleźć na stronie głównej uczelni w dziale Zamówienia publiczne.

---

Informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej w Starej Rzece. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: informacja o wyborze oferty.