AKty prawne / Inne akty prawne
Następujące akty prawne uczelni:
  • Uchwały Senatu UKW
  • Zarządzenia Rektora
  • Pisma Okólne Rektora
  • Pisma Okólne Kanclerza
  • Zarządzenia Kanclerza
znajdują się na stronie głównej Uczelni: www.ukw.edu.pl/akty-prawne/