Uczelnia / Władze rektorskie

Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: (48 52) 341-35-33
e-mail: rektor@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Jarosław Burczyk
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: (48 52) 341-47-73
e-mail: dnauki@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Prorektor ds.Finansów i Organizacji

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 34-19-242, fax. 34-19-142
e-mail: pror@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw.
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (052) 34-19-319, (052) 34-62-026, fax. 34-19-142
e-mail: dydaktyk@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (052) 34-19-144
e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF