BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49399

 
Pomoc / Kontakt z redakcją serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz


Redakcja: mgr Aleksandra Żarkowska
tel. (52) 341 92 42,fax (52)34-19-142, e-mail: bip@ukw.edu.pl
Wersja do druku