Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Doktorska UKW

Rekrutacja 2022/2023

Zasady rekrutacji w 2022 roku

Regulamin szkoły doktorskiej od 27 kwietnia 2021 roku (uchylony)

przyjęty 27 kwietnia 2021 roku, obowiązujący od 27 kwietnia 2021 roku