Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2019/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r. 

publikacja: Cieślak Anna (31.03.2020)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2020 r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim - Uchwała Nr 27/2019/2020 Senatu UKW z dnia 26 kwietnia 2020 r.

publikacja: Cieślak Anna (30.04.2020)