Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja 2021/2022

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Nr 15/2020/2021 Senatu UKW z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 16/2020/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2021/2022 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim

Załączniki do Uchwały Nr 15/2020/2021

Załączniki do Uchwały Nr 16/2020/2021

publikacja: Cieślak Anna (12 marca 2021 roku)