Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin szkoły doktorskiej od roku akademickiego 2019/2020 (uchylony)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 94/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (link otwiera się w nowym oknie)

przyjęty 25 kwietnia 2019 roku, obowiązujący od 1 października 2019 roku, uchylony  27 kwietnia 2021 roku