Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin szkoły doktorskiej od roku akademickiego 2020/2021 (uchylony)

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2020 r. przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Nr 26/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  z dnia 26 kwietnia 2020 r. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Załacznik do nr 1 do Uchwały Nr 26/2019/2020 Senatu UKW z dnia 26 kwietnia 2020 r. 

przyjęty 26 kwietnia 2020 roku, obowiązujący od 1 października 2020, uchylony 27 kwietnia 2021 roku