Biuletyn Informacji Publicznej

Obrony doktorskie

Emilia Pankanin (językoznawstwo)

English Loanwords in Informal German

Mateusz Pielka (historia)

Syjoniści Małopolski Zachodniej i Śląskiej w latach 1918-1939 

Natalia Marcinkowska (nauki o polityce i administracji)

Polityka edukacyjna Kuby oraz jej znaczenie w rozwoju wzajemnych relacji z wybranymi państwami