Biuletyn Informacji Publicznej

Obrony doktorskie

Emilia Chronowska-Sioła (nauki o polityce i administracji) 28.06.2024

Polityka penitencjarna w Polsce – wyzwania i zagrożenia dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

Dorota Pufund (pedagogika) 17.04.2024

Doświadczanie szkolnych i pozaszkolnych przestrzeni edukacyjnych przez osoby w spektrum autyzmu

Anton Markovskyi (nauki fizyczne) 20.02.2024

Optical and mechanical properties of phosphor converters for white LEDs based on the single crystalline films and single crystals of garnets

Daria Kukuła (psychologia) 15.12.2023

Neuropoznawcze efekty przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) u zdrowych osób w okresie wczesnej dorosłości

Paulina Chmielecka (nauki o polityce i administracji) 26.02.2024

Imigranci z Ukrainy w Polsce – wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko adaptacji w kontekście funkcjonowania polityki społecznej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2014-2022

Piotr Beciński (sztuki muzyczne) 19.03.2024

Autorskie koncepcje  twórcze  i wykonawcze w aranżacjach utworów rockowych na orkiestrę, chór i solistów (na przykładzie albumu Nocny Patrol zespołu Maanam) 

Szymon Wasielewski (nauki o polityce i administracji) 24.11.2023

Federacja Rosyjska w polityce bezpieczenstwa i obronności  Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1999-2019

Katarzyna Łubiech (nauki biologiczne) 26.01.2024

Bakterie z rodziny Lactobacillaceae w mleku kobiecym

Patrycja Basińska (psychologia) 14.11.2023

Regulacyjna rola cech osobowości i temperamentu dla stylów jazdy kierowców kategorii B prowadzących pojazd w ramach obowiązków służbowych

Paweł Larionow (psychologia) 27.11.2023

Wybrane czynniki psychologiczne a jakość życia kobiet z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

Karolina Mudło-Głagolska (psychologia) 25.10.2023

Rola pasji pracy w przystosowaniu do emerytury

Żaneta Żaczek (psychologia) 1.12.2023

Związek wdzięczności i perfekcjonizmu z prozdrowotnym stylem życia u dorosłych osób z otyłością prostą. Mediacyjny efekt regulacji emocji i prokrastynacji