Biuletyn Informacji Publicznej

Mateusz Pielka (historia)

Mateusz Pielka 

Rozprawa doktorska mgra Mateusza Pielki Syjoniści Małopolski Zachodniej i Śląskiej w latach 1918-1939 przygotowana pod opieką naukową dra hab. Tomasza Kawskiego, prof. uczelni (UKW)

recenzje, rozprawa, streszczenie (link otwiera się w nowym oknie)

18 LISTOPADA 2021 roku o godzinie 14.30 odbyła się obrona rozprawy doktorskiej
mgra Mateusza Pielki w dyscyplinie historia
Temat: Syjoniści Małopolski Zachodniej i Śląskiej w latach 1918-1939

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 26/2021/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia mgr. Mateuszowi Pielce (link otwiera się w nowym oknie)