Biuletyn Informacji Publicznej

Natalia Marcinkowska (nauki o polityce i administracji)

Rozprawa doktorska mgr Natalii Marcinkowskiej Polityka edukacyjna Kuby oraz jej znaczenie w rozwoju wzajemnych relacji z wybranymi państwami została przygotowana pod opieką naukową dr hab. Mari Ewy Szatlach, prof. uczelni.

  1. Rozprawa (link otwiera się w nowym oknie)
  2. Streszczenie (link otwiera się w nowym oknie)
  3. Recenzje (link otwiera się w nowym oknie)

Obrona doktorska odbyła się 3 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w trybie online za pośrednictwem MS Teams.
Zawiadomienie o obronie (link otwiera się w nowym oknie).

Link do części jawnej posiedzenia komisji doktorskiej jest dostępny na stronie Rad Dziedzin (link otwiera się w nowym oknie).

UCHWAŁA Nr 53/2021/2022 Rady Dziedziny Nauk Społecznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie nadania mgr Natalii Marcinkowskiej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (link otwiera się w nowym oknie).