Biuletyn Informacji Publicznej

Emilia Pankanin (językoznawstwo)

Rozprawa doktorska mgr Emilii Pankanin English Loanwords in Informal German została przygotowana pod opieką naukową dra hab. Lecha Zielińskiego, prof. uczelni (UMK).

  1. Rozprawa (link otwiera się w nowym oknie)
  2. Streszczenie w języku polskim (link otwiera się w nowym oknie)
  3. Streszczenie w języku angielskim (link otwiera się w nowym oknie)
  4. Recenzje (link otwiera się w nowym oknie)

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 10 MAJA 2022 roku o godzinie 11.00.

Zawiadomienie o obronie (link otwiera się w nowym oknie).

Uchwała Rady DziedzinyNauk Humanistycznych UKW Nr 41/2021/2022 z dnia 7czerwca2022r.
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie
językoznawstwo mgr Emilii Pankanin (link otwiera się w nowym oknie).