Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin - habilitacje

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (od 1 października 2023 roku)

Uchwała Nr 117/2022/2023 Senatu UKW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 11/2022/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Wzory umów i oświadczeń

Zarządzenie Nr 78/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów składanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz procedury administracyjnej dotyczącej recenzowania rozpraw habilitacyjnych

  • załącznik nr 1 – umowa na sporządzenie recenzji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego,
  • załącznik nr 2 – oświadczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Zarządzenie Nr 9/2023/2024 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2020/2021 - Procedura administracyjna dotycząca recenzowania rozpraw habilitacyjnych