Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2020/2021 z dnia 29 czerwca 2021

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2020/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 12.07.2021

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 76/2019/2020 z dnia 29 września 2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 76/2019/2020 z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 02.10.2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 54/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 54/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.07.2019

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Sztandar Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz tekstem uchwalonego statutu z załącznikami

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.05.2019

Archiwum

Uchwała Senatu Nr 63/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.

Zmiana Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Senat przyjął zmiany do Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017r. - Uchwała Senatu Nr 63/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.05.2017

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 125/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

W sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 01.07.2015

Zarządzenie Nr 14/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 października 2013 r.

W sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.01.2013

Tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 54/2011/2012 Rektora UKW z dnia 30 marca 2012 roku

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 05.04.2012

Jednolity tekst Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2012 roku

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 01.02.2012

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2007/2008 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2007 roku.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 20.10.2007

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Obowiązuje od dnia 1 września 2006 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 66/2005/2006 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 13 lipca 2006 roku

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 20.07.2007

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Nadany przez Ministra Edukacji i Nauki zarządzeniem nr 33 z dnia 24 listopada 2005 w sprawie nadania statutu Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 01.12.2005

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Obowiązujący od dnia 1 września 2005 roku (Zarządzenie Nr 1/U/2004/2005 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (DzU Nr 90, poz 755) oraz Zarządzenia Nr 23 Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania statutu Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 01.10.2005