Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 31/2020/2021 z dnia 1 grudnia 2020 r. wprowadził zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.12.2020

Zarządzenie Nr 92/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 92/2019/2020 z dnia 28 września 2020 r. wprowadził zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.09.2020

Zarządzenie Nr 70/2018/2019

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 70/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. wprowadził Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Zarządzenie Nr 65/2018/2019

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 65/2018/2019 z dnia 23 września 2019 r. wprowadził Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 14.05.2019

Archiwum

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2013

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 12.10.2013

Zmiany w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2007 roku w regulaminie organizacyjnym dokonano zmian. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2007.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 01.04.2014

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wilekiego

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 39/2005/2006 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 marca 2006 roku i obowiązuje od 1 kwietnia 2006

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 01.04.2006