Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 57/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020r. przyjął Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 57/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020r

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.07.2020

Regulaminu ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017r. przyjął Regulamin ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 10/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.11.2017

Regulaminu ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 31 marca 2015r. przyjął Regulamin ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 52/2014/2015 z dnia 31 marca 2015r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 31.03.2015