Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego postępowań dotyczących zamówień publicznych można znaleźć na stronie głównej uczelni w dziale: Zamówienia publiczne 

Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego konkursów na stanowiska określone w odrębnych przepisach można znaleźć na: stronie głównej uczelni w dziale Konkursy 

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.09.2012