Biuletyn Informacji Publicznej

Kolegia

Kolegium I

zakresem swojego działania obejmuje:

 • Wydział Historyczny,
 • Wydział Językoznawstwa,
 • Wydział Literaturoznawstwa,
 • Instytut Filozofii,
 • Instytut Nauk o Kulturze. 

Dyrektor Kolegium I 
dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 705
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 717
e-mail: agsuchorska@ukw.edu.pl

Sekretariat Kolegium I
lic. Marta Nowak
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 704
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 728
e-mail: sekretariat.kolegium1@ukw.edu.pl

Operacje:
04-02-2022, 11:15
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Kolegium II

swoim zakresem działania obejmuje:

Kolegium II
adres: ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, pokój 508

Dyrektor Kolegium II 
dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni - dyrektor Kolegium II
tel. 52 32 36 725
e-mail: annabryx@ukw.edu.pl
pokój 509

Sekretariat:

Marta Nowak
tel. 52 32 36 724
e-mail: sekretariat.kolegium2@ukw.edu.pl
pokój 508

Operacje:
04-02-2022, 11:16
publikacja: Aleksandra Żarkowska
04-02-2022, 11:16
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Kolegium III

swoim zakresem działania obejmuje:

 • Wydział Mechatroniki
 • Wydział Nauk Biologicznych
 • Instytut Fizyki
 • Instytut Geografii
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Inżynierii Materiałowej
 • Instytut Kultury Fizycznej
 • Instytut Matematyki

Dyrektor Kolegium III
dr inż. Grzegorz Zych, prof. uczelni
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 804
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 744
e-mail: grzegorz@ukw.edu.pl

Dyżury:
wtorek: 9.30-11.30, piątek: 8.00-10.00

Sekretariat Kolegium III
mgr inż. Grażyna Orzęcka
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 803
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 740
e-mail: sekretariat.kolegium3@ukw.edu.pl

Operacje:
04-02-2022, 11:19
publikacja: Aleksandra Żarkowska
04-02-2022, 11:34
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Kolegium IV

swoim zakresem działania obejmuje:

 • Wydział Nauk o Polityce i Administracji
 • Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
 • Instytut Prawa i Ekonomii.

Dyrektor Kolegium IV — dr Joanna Gomoliszek
52 323 67 39
j.gomoliszek@ukw.edu.pl
ul. M. K. Ogińskiego 16

pokój 605 • dyżur: wtorek 14.30-16.30

Sekretariat — mgr Małgorzata Borucka
ul. M. K. Ogińskiego 16, pokój 604,

85-092 Bydgoszcz

52 323 67 38
sekretariat.kolegium4@ukw.edu.pl