Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Termin składania ofert: 14.11.2021

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Termin składania ofert: 14.11.2021

Student II stopnia lub doktorant: Instytut Fizyki

Konkurs na stanowisko: student II stopnia lub doktorant
Dyscyplina naukowa: fizyka lub inżynieria materiałowa
Termin składania ofert: 29.09.2021

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Konkurs na stanowisko: adiunkt dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: pedagogika 
Termin składania ofert: 13.08.2021r.

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Geografii

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku
Termin składania ofert: 31.07.2021r.

Asystent dydaktyczny: Instytut Geografii

Konkurs na stanowisko: asystent dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Termin składania ofert: 31.07.2021r.

Asystent dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Konkurs na stanowisko: asystent dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach
Termin składania ofert: 26.07.2021r.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: psychologia 
Termin składania ofert: 17.07.2021r.

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Fizyki

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne
Termin składania ofert: 15.07.2021r.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Literaturoznawstwa

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo (literaturoznawstwo niemieckie)
Termin składania ofert: 10.07.2021r.