Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Konkurs na stanowisko: adiunkt dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: pedagogika 
Termin składania ofert: 13.08.2021r.

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Geografii

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku
Termin składania ofert: 31.07.2021r.

Asystent dydaktyczny: Instytut Geografii

Konkurs na stanowisko: asystent dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Termin składania ofert: 31.07.2021r.

Asystent dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Konkurs na stanowisko: asystent dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach
Termin składania ofert: 26.07.2021r.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: psychologia 
Termin składania ofert: 17.07.2021r.

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Fizyki

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne
Termin składania ofert: 15.07.2021r.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Literaturoznawstwa

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo (literaturoznawstwo niemieckie)
Termin składania ofert: 10.07.2021r.

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Literaturoznawstwa

Konkurs na stanowisko: adiunkt dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo (literaturoznawstwo angielskie)
Termin składania ofert: 07.07.2021r.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Mechatroniki

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna
Termin składania ofert: 30.06.2021r.

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Mechatroniki

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna
Termin składania ofert: 30.06.2021r.