Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy

Adiunkt: badawczo-dydaktyczny: nauki o polityce i administracji

Konkurs na stanowisko: badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji
Termin składania ofert: 17.06.2019

Asystent badawczo-dydaktyczny: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne, językoznawstwo 
Termin składania ofert: 17.06.2019

Adiunkt badawczo-techniczny: nauki o kulturze fizycznej

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-techniczny
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze fizycznej
Termin składania ofert: 14.06.2019

Adiunkt: nauki o ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: nauki o ziemi i środowisku
Termin składania ofert: 24.06.2019

Asystent: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Konkurs na stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
Termin składania ofert: 24.06.2019

Asystent: psychologia

Konkurs na stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: psychologia
Termin składania ofert: 24.06.2019

Adiunkt: informatyka techniczna i telekomunikacja

Konkurs na stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
Termin składania ofert: 31. 05. 2019 r. lub 31. 08. 2019 r.

Fizyka: Profesor lub doktor habilitowany

Konkurs na stanowisko: profesor lub doktor habilitowany
Dyscyplina naukowa: fizyka ciala stałego
Termin składania ofert: 1.09.2019

Asystent: informatyka techniczna i telekomunikacja

Konkurs na stanowisko: Asystent
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
Termin składania ofert: 31.08.2019