Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy

Asystent: Wydział Językoznawstwa

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie)
Termin składania ofert: 20.06.2022

Student II stopnia studiów magisterskich lub doktorant: Instytut Fizyki

Konkurs na stanowisko: Student II stopnia studiów magisterskich lub doktorant
Dyscyplina naukowa:  Fizyka
Termin składania ofert: 27.05.2022

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Mechatroniki

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna
Termin składania ofert: 30.06.2022

Profesor uczelni: Wydział Mechatroniki

Konkurs na stanowisko: Profesor uczelni
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna
Termin składania ofert: 30.06.2022

Profesor zwyczajny lub profesor uczelni: Instytut Kultury Fizycznej

Konkurs na stanowisko: Profesor zwyczajny lub profesor uczelni:
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze fizycznej
Termin składania ofert: 13.06.2022

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki prawne, specjalność prawo administracyjne
Termin składania ofert: 07.06.2022

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki prawne, specjalność prawo cywilne
Termin składania ofert: 07.06.2022

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki prawne
Termin składania ofert: 07.06.2022

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse
Termin składania ofert: 07.06.2022

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: Asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki prawne, specjalność prawo karne
Termin składania ofert: 07.06.2022