Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Termin składania ofert: 05.01.2022

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Termin składania ofert: 05.01.2022

Asystent badawczo-techniczny: Instytut Fizyki

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-techniczny
Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne
Termin składania ofert: 3.01.2022

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach
Termin składania ofert: 24.12.2021

Stypendysta - doktorant/student: Wydział Pedagogiki

Konkurs na stanowisko: stypendysta - doktorant/student
Zakres: znajomość kultury i sytuacji społeczno-politycznej Ukrainy
Termin składania ofert: 10.12.2021

Asystent badawczo-techniczny: Wydział Nauk Biologicznych

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-techniczny
Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne
Termin składania ofert: 8.12.2021

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny 
Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse
Termin składania ofert: 6.12.2021

Profesor uczelni, pracownik badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni, pracownik badawczo-dydaktyczny 
Dyscyplina naukowa: nauki prawne, specjalność: postępowanie karne
Termin składania ofert: 6.12.2021

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Termin składania ofert: 14.11.2021

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Termin składania ofert: 14.11.2021