Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy

Asystent dydaktyczno-biblioteczny: nauki o komunikacji i mediach

Konkurs na stanowisko: asystent dydaktyczno-biblioteczny
Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji i mediach
Termin składania ofert: 7.12.2020

Asystent badawczo-techniczny: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-techniczny
Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne
Termin składania ofert: 2.12.2020

Asystent badawczo-techniczny: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-techniczny
Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne
Termin składania ofert: 2.12.2020

Student II stopnia MU lub doktorant: fizyka

Konkurs na stanowisko: Student II stopnia MU lub doktorant
Dyscyplina naukowa: fizyka
Termin składania ofert: 16.10.2020

Profesor uczelni: nauki o Ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni
Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku
Termin składania ofert: 10.11.2020

Post-doc: socjologia, politologia

Konkurs na stanowisko: post-doc
Dyscyplina naukowa: socjologia, politologia
Termin składania ofert: 30.10.2020

Stypendysta-doktorant: nauki społeczne lub humanistyczne

Konkurs na stanowisko: Stypendysta-doktorant
Dyscyplina naukowa: nauki społeczne lub humanistyczne
Termin składania ofert: 30.10.2020

Asystent badawczo-dydaktyczny: Matematyka

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: matematyka
Termin składania ofert: 20.08.2020

Asystent: badawczo-dydaktyczny: Sztuki muzyczne

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa:  Sztuki muzyczne
Termin składania ofert: 20.09.2020

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki prawne
Termin składania ofert: 19.08.2020