Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Pedagogika

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa:  Pedagogika
Termin składania ofert: 31.07.2020

Adiunkt dydaktyczny: Pedagogika

Konkurs na stanowisko: adiunkt dydaktyczny
Dyscyplina naukowa:  Pedagogika
Termin składania ofert: 31.07.2020

Adiunkt dydaktyczny: Pedagogika

Konkurs na stanowisko: adiunkt dydaktyczny
Dyscyplina naukowa:  Pedagogika
Termin składania ofert: 31.07.2020

Lektor języka angielskiego: Studium Języków Obcych i Tłumaczeń

Konkurs na stanowisko: lektora języka angielskiego
Termin składania ofert: 02.08.2020

Asystent dydaktyczny: Językoznawstwo

Konkurs na stanowisko: asystent dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: Językoznastwo 
Termin składania ofert: 30.08.2020

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: inżynieria mechaniczna

Konkurs na stanowisko: adiunt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna
Termin składania ofert: 30.06.2020

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administarcji

Konkurs na stanowisko: adiunt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji
Termin składania ofert: 6.07.2020

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: asystent, pracownik badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki prawne 
Termin składania ofert: 10.07.2020

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: asystent, pracownik badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki prawne 
Termin składania ofert: 10.07.2020

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Językoznawstwo

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: Językoznastwo 
Termin składania ofert: 8.07.2020