Biuletyn Informacji Publicznej

Obrony doktorskie

Adrian Piendel (pedagogika)

Edukacja obywatelska w kontekście rekonstrukcjonizmu społecznego Theodore’a Bramelda. Implikacje dla współczesnej edukacji

Adam Kuź (nauki o polityce i adminitracji)

Soft power w stosunkach międzynarodowych - studium przypadku polityki zagranicznej Chin wobec państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2012-2022

Piotr Paweł Stocki (sztuki muzyczne)

Stabat Mater jako Motyw Golgoty w religijno-kulturowym aspekcie polskiej literatury muzycznej (na przykładzie Stabat Mater Piotra Komorowskiego)

Anna Sikorska (pedagogika)

Kapitał społeczny seniorów i jego spożytkowanie w rodzinie