Biuletyn Informacji Publicznej

Obrony doktorskie

Daniel Łączny (inżynieria mechaniczna)

Wpływ wybranych cech konstrukcyjnych rozdrabniacza wielokrawędziowego na charakterystyki użytkowe procesu rozdrabniania materiałów włóknistych wykorzystywanych jako napełniacz materiałów polimerowych