Biuletyn Informacji Publicznej

Mateusz Pielka (historia)

Mateusz Pielka 

Rozprawa doktorska mgra Mateusza Pielki Syjoniści Małopolski Zachodniej i Śląskiej w latach 1918-1939 przygotowana pod opieką naukową dra hab. Tomasza Kawskiego, prof. uczelni (UKW)

recenzje, rozprawa, streszczenie

18 LISTOPADA 2021 roku o godzinie 14.30 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej
mgra Mateusza Pielki w dyscyplinie historia
Temat: Syjoniści Małopolski Zachodniej i Śląskiej w latach 1918-1939

Operacje:
15-09-2021, 11:46
publikacja: Anna Cieślak
08-11-2021, 12:00
modyfikacja: Anna Cieślak