Biuletyn Informacji Publicznej

Daniel Łączny (inżynieria mechaniczna)

Rozprawa doktorska mgra inż. Daniela Łącznego Wpływ wybranych cech konstrukcyjnych rozdrabniacza wielokrawędziowego na charakterystyki użytkowe procesu rozdrabniania materiałów włóknistych wykorzystywanych jako napełniacz materiałów polimerowych przygotowana pod opieką naukową dra hab. inż. Marka Macko, prof. uczelni (UKW) oraz dra hab. inż. Krzysztofa Moraczewskiego, prof uczelni (UKW).

  1. Rozprawa (link otwiera się w nowym oknie)
  2. Streszczenie w języku polskim (link otwiera się w nowym oknie)
  3. Streszczenie w języku angielskim (link otwiera się w nowym oknie)
  4. Recenzje (link otwiera się w nowym oknie)

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 23 LISTOPADA 2022 roku o godzinie 12.00 Auli Copernicanum.

Zawiadomienie o obronie (link otwiera się w nowym oknie).