Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena kierunków humanistycznych

Uchwała Nr 554/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku filologia polska prowadzonego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim