Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena kierunków pedagogicznych

Uchwała Nr 195/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Operacje:
29-12-2021, 13:16
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Nr 196/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku praca socjalna prowadzonym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Operacje:
29-12-2021, 13:13
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Nr 919/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika wczesnoszkolna prowadzonym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Operacje:
29-12-2021, 13:11
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Nr 792/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 października 2019 r

w sprawie oceny programowej na kierunku psychologia prowadzonym
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie jednolitych
studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim