Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena kierunków prawnych i ekonomicznych

Uchwała nr 1025 /2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie powtórnej oceny programowej kierunku ekonomia prowadzonego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym