Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena kierunków ścisłych

Uchwała nr 405/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie oceny programowej kierunku matematyka prowadzonego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim