Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena kierunków technicznych

Uchwała nr 945/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna prowadzonego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Operacje:
29-12-2021, 13:38
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała nr 348/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka prowadzonym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Operacje:
29-12-2021, 13:34
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Nr 212/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku „mechatronika”
prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim