Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

Zarządzenie Nr 70/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 lipca 2022 r.

zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 59/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023

Operacje:
03-08-2022, 09:54
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 61/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zawrządzenie sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim

Operacje:
29-06-2022, 09:08
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 59/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 czerwca 2022r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023

Operacje:
10-06-2022, 10:06
publikacja: Aleksandra Żarkowska
10-06-2022, 10:07
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 52/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 maja 2022 r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacje:
13-05-2022, 13:29
publikacja: Aleksandra Żarkowska
13-05-2022, 13:32
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 5/2021/2022 Rektora UKW z dnia 5 października 2021r.

Zarządzenie zmieniające zarzadzenie Nr 81/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
13-12-2021, 11:54
publikacja: Aleksandra Żarkowska
20-12-2021, 11:53
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 94/2020/2021 Rektora UKW z dnia 14 września 2021r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 82/2020/2021 - Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
20-12-2021, 11:56
publikacja: Aleksandra Żarkowska
20-12-2021, 11:57
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 82/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
20-12-2021, 12:14
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 81/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
20-12-2021, 12:03
publikacja: Aleksandra Żarkowska
20-12-2021, 12:12
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 66/2020/2021 Rektora UKW z dnia 25 maja 2021r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim

Operacje:
20-12-2021, 12:24
publikacja: Aleksandra Żarkowska