Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

Zarządzenie Nr 5/2021/2022 Rektora UKW z dnia 5 października 2021r.

Zarządzenie zmieniające zarzadzenie Nr 81/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
13-12-2021, 11:54
publikacja: Aleksandra Żarkowska
20-12-2021, 11:53
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 94/2020/2021 Rektora UKW z dnia 14 września 2021r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 82/2020/2021 - Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
20-12-2021, 11:56
publikacja: Aleksandra Żarkowska
20-12-2021, 11:57
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 82/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
20-12-2021, 12:14
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 81/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022

Operacje:
20-12-2021, 12:03
publikacja: Aleksandra Żarkowska
20-12-2021, 12:12
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 66/2020/2021 Rektora UKW z dnia 25 maja 2021r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim

Operacje:
20-12-2021, 12:24
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 72/2019/20 Rektora UKW z dnia 16 czerwca 2020r.

Zarządzenie w sprawie zasad pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz innych formach kształcenia.

Operacje:
20-12-2021, 12:38
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 7/2019/20 Rektora UKW z dnia 1 października 2019r.

Zarządzenie w sprawie określenia wzorów regulujących warunki pobierania opłat związanych
z odbywaniem studiów i studiów podyplomowych oraz opłat pobieranych od cudzoziemców

Operacje:
20-12-2021, 12:41
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 49/2018/19 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2019r.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 39/2018/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć

Operacje:
20-12-2021, 12:47
publikacja: Aleksandra Żarkowska