Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania habilitacyjne

dr Radomir Graczyk

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

dr Alicja Malina - kolokwium 9.07.2024

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dysycplinie psychologia

dr Anna Rasmus

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dysycplinie psychologia.

dr Waldemar Hanasz - kolokwium 24.06.2024

Postępowanie habilitacyjne w w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.