Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania habilitacyjne

dr Witold Brzeziński

Wniosek z 13 grudnia 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia