Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania habilitacyjne

dr Joanna Szczutkowska

Wniosek z 18 października 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

dr Aleksandra Norkowska - zakończone

Stopień doktora habilitowanego nadano 9 marca 2021 roku.

dr Michał Borodo - zakończone

Stopień doktora habilitowanego nadano 13 kwietnia 2021 roku.

dr Kazimierz Czerwiński - zakończone

Uchwała nr 88/2020/2021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie nadania dr. K. Czerwińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja odmowna)

dr Robert Pawlak - zakończone

UCHWAŁA Nr 57/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 16.03.2021 roku w sprawie nadania dr. Robertowi Pawlakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja odmowna)