Biuletyn Informacji Publicznej

dr Witold Brzeziński

Informacje o postępowaniu dostępne są na stronie Rad dziedzin (link otwiera się w nowym oknie).

Wniosek z 13 grudnia 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 25/2021/2022 z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie historia dra Witolda Brzezińskiego

Autoreferat zawiera opis kariery zawodowej.

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 37/2021/2022z dnia 15marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie historia dr. Witoldowi Brzezińskiemu (link otwiera się w nowym oknie).

Recenzenci w postępowaniu:

  1. prof. dr hab. Beata Możejko (UG) - recenzja (link otwiera się w nowym oknie)
  2. prof. dr hab. Zbyszko Górczak (UAM) - recenzja (link otwiera się w nowym oknie)
  3. prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (UAM) - recenzja (link otwiera się w nowym oknie)
  4. dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. uczelni (UŚ) - recenzja (link otwiera się w nowym oknie)

26 września 2022 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne.

Opinia Komisji habilitacyjnej: uchwała komisji habilitacyjnej (link otwiera się w nowym oknie).

Stopień doktora habilitowanego nadano 11 października 2022 roku Uchwałą Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr r 2/2022/2023 z dnia 11 października 2022 r. (link otwiera się w nowym oknie).